System message

Nagyheti hangverseny

Nagyheti hangverseny

Április 12-én a Kodály Filharmonikusok és Kodály Kórus a felemelő Nagyheti hangversenyre várja közönségét Kovács László, a zenekar állandó karmestere vezényletével. Műsoron Mendelssohn: V. (d-moll, „Reformáció”) szimfónia és Rossini: Stabat Mater.

A protestáns hitre tért Mendelssohn fiatalon, huszonkét évesen komponálta „Reformáció” néven ismertté vált szimfóniáját. Ebben a művében nem a finoman artisztikus, tündérvilágot és természeti élményeket érzékletesen ábrázoló szerzői hangját halljuk, hanem a tematikának megfelelően inkább a filozofikus jelleg dominál. A darabot 1830-ban, az Ágostai hitvallás közzétételének 300. évfordulójára készítette, melyben felhangzik a legismertebb protestáns korál, az „Erős vár a mi Istenünk” dallama is. Rossini az egyházzene műfaját két jelentős remekművel is gyarapította, ezek közül a Szűzanya fájdalmát megjelenítő latin himnuszra épülő Stabat Mater a népszerűbb. A mű – Jacopone da Todinak tulajdonított – latin szövege 10 részre tagolódik, melyeket a szólóénekesek és a vegyeskar különböző kombinációkban szólaltatnak meg. Operai stílusának jellegzetes vonásait Rossini ebben a szakrális művében is őrzi. Míg az európai egyházzenét általában az emelkedettség és a szigorú formai szabályok jellemzik, addig Rossini partitúrája bővelkedik az érzéki szépségű bel canto dallamokban és a könnyű kézzel alkotott bravúros fordulatokban. Valamennyi ütemével példázza a tragédiákon is felülemelkedő latin életszeretetet és szépségideált. A hangversenyen közreműködik Rendes Ágnes, Megyesi Schwartz Lúcia, Boncsér Gergely, Wagner Lajos énekművészek és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bartók Béla Énekkara.

 

 

Jegyvásárlás: kodalyfilharmonia.jegy hu / Kölcsey Központ jegypénztára / Tourinform Iroda Debrecen

This webpage use cookies. Cookies stored on your computer.